Over mij

Janny Buijs spelen met kleuren

Wat ik in wezen ben – deel van het leven – gaat buiten de vorm. In wat ik maak, beleef ik dat ik meer ben dan hetgeen ik denk of voel – ervaar ik de ruimte van Zijn.

Iemand noemde mij spelend kunstenaar en ik kan me in die benaming vinden.

In beweging komend vanuit een innerlijke beweging gestuurd, kijk en geniet ik van wat er zich gaandeweg aan mij voordoet. De kunst die ik maak ontstaat spelend.

Als ik liefdevol en met aandacht kijk naar hoe kleur en vorm op papier ontstaan dan is het hele ontstaansproces van een werkstuk een fascinerend gebeuren. Spannend en verrassend, want ik speel in op de mogelijkheden die het groeiende werkstuk me laat zien.

Tekenend voor mij is m’n gave dingen eerder aan te voelen dan te begrijpen.

Door alles wat ik beleefde op weg naar nu, ontdekte ik het belang van keuze kunnen maken in hoe ik naar de dingen kijk.

Ik leerde dat alles anders kan zijn en vrijwel altijd ook anders is, dan ik denk dat het is –                                                                                                               en in die ruimte leef ik graag.                                                                                                                                                                                                                       Open voor het wonder van het leven.                                                                                                                                                                                                         Bereid mijn denken erover bij te stellen.                                                                                                                                                                                                     Liefdevol en met aandacht te leren zijn bij alles wat zich aandient.
De manier waarop ik teken en schilder ondersteunt me hierin.

janny buijs spelen met kleuren

In mijn woonplaats Alphen aan de Rijn  geef ik ‘les’ in spelen met kleuren. Ik vind het heerlijk te zien dat mensen plezier hebben of krijgen in wat zij maken. De schoonheid van wat er door iedereen kan komen is telkens weer indrukwekkend.
En – ik hoop op meer en meer spelende kunstenaars .

 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst is het vermogen om dat wat in geest of gemoed leeft of gewekt is, op zodanige wijze tot uiting te brengen, dat het kan ontroeren door schoonheid.

( gelezen in Ensie )